LÝ NGŨ ANH KHÔI – GIẢI BA HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ LỚP 12 MÔN ANH