PHAN TRÚC QUÂN – HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC 30/04 MÔN TOÁN