VŨ ĐOÀN MINH TÚ – HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC 30/04 MÔN HÓA